Prezentare generală

Prezentare generală

Așezare geografică:

Comuna Sărata, situată în zona de contact dintre Subcarpaţii Moldovei și Culoarul Siretului, la poalele de est ale Culmii Pietricica, în partea de sud-vest a municipiului Bacău, la doar 6 km. de acesta, este formată din satele Sărata şi Bălţata. Pe o suprafaţa de 2180 ha trăiesc 2181 de locuitori.

 

Face parte din comunele reînfiinţate în ultimii ani, în urma referendumurilor organizate la cererea localnicilor.

 

În anul 1968 , localitatea Sărata a fost inclusă în comuna Nicolae Bălcescu, urmând ca, în anul 2004, Sărata să-și redobândească statutul de comună.

 

Primele menţiuni referitoare la satul Sărata apar în anul 1462, când Ştefan cel Mare confirmă mănăstirii Bistriţa "via de la sare la Bacău in Dealu Sării".

 

Comuna Sărata are în componenţă două sate:

  • Sărata, satul de reşedinţă
  • Bălţata

 

Se învecinează:

  • la nord cu comuna Luizi-Călugăra
  • la vest , est şi sud cu comuna Nicolae Bălcescu
  • la nord-est cu municipiul Bacău

 

Comuna s-a înfiinţat în anul 2004 prin desprinderea satelor Sărata şi Bălţata din Nicolae Bălcescu prin Legea nr. 84 din 5 aprilie 2004.

 

Populație: 2.304 locuitori.

 

Suprafața: Comuna Sărata are o suprafaţă de 2.180 ha. 

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți