Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2011 privind necesitatea reevaluării bunurilor parte din domeniul public și din domeniul prival 2011-02-22
11 / 2011 privind necesitatea întocmirii Strategiei privind serviciile publice 2011-02-22
10 / 2011 privind aprobarea nr. de posturi pt. asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2011 2011-02-22
9 / 2011 privind modificarea HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 2011-02-22
8 / 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a veniturilor potențiale ale familiilor care solicită ajutor spcial 2011-02-22
3 / 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 2011-01-31
6 / 2011 privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei 2011-01-31
5 / 2011 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Sărata, jud. Bacău 2011-01-31
7 / 2011 privind aprobarea indicatorilor pentru lucrare de investiție 2011-01-31
2 / 2011 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 2011-01-31
4 / 2011 privind aprobarea indicatorilor pentru lucrare de investiție. 2011-01-31
1 / 2011 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011-01-31
66 / 2010 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 2010-12-29
53 / 2010 Hotărârile nr. 53-57 2010-11-18
49 / 2010 Hotărârile nr. 49-52 2010-10-26
Înapoi