Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2010 privind utilizarea fondului de rulment 2010-10-26
51 / 2010 privind rectificare buget 2010-10-26
50 / 2010 privind eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2010-10-26
49 / 2010 privind aprobare indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa, a regulamentului propriu al serviciului si caiet de sarcini 2010-10-26
48 / 2010 privind necesitatea si oportunitatea incheierii unui contract avand ca obiect prestari servicii audit extern pentru anul 2010 2010-09-16
47 / 2010 privind necesitatea si oportunitatea incheierii unui contract avand ca obiect expertizare tehnica camin cultural 2010-09-16
46 / 2010 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali 2010-09-16
45 / 2010 privind aprobarea donatiei efectuate de salariatii Oil Terminal SA 2010-09-16
44 / 2010 privind aprobarea contractului de sponsorizare incheiat cu Oil Terminal SA 2010-09-16
43 / 2010 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a unor terenuri 2010-09-16
77 / 2020 privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2020 2020-11-20
76 / 2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 2020-11-20
75 / 2020 privind solicitarea de preluare temporară a unui sector de drum județean din administrarea Consiliului Județean Bacău în administrarea comunei Sărata 2020-11-20
74 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău” 2020-11-13
73 / 2020 privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACĂU S.A. a terenurilor investițiilor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020” 2020-11-13
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți