Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
87 / 2020 privind înființarea Serviciului public de alimentare și distribuție a gazelor naturale al comunei Sărata 2020-12-18
86 / 2020 privind propunerea de schimbare a destinației unui imobil destinate învățământului 2020-12-18
85 / 2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 2020-12-18
84 / 2020 privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2020 2020-12-18
83 / 2020 privind validarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 2020-12-18
82 / 2020 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice 2020-12-18
81 / 2020 privind aprobarea documentației P.U.Z. ”Construire sediu Primărie” 2020-12-18
80 / 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în comuna Sărata 2020-12-18
79 / 2020 privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău 2020-12-18
78 / 2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în anul școlar 2020-2021 2020-12-18
57 / 2010 privind aprobarea executarii lucrarii de cercetare Monografia comunei Sărata 2010-11-18
56 / 2010 privind alegere presedinte sedinta 2010-11-18
55 / 2010 privind aprobare extindere retea alimentare cu apa 2010-11-18
54 / 2010 privind aprobare plan operativ 2010-11-18
53 / 2010 privind aprobare masterplanul regional pentru infrastructura de apa, apa uzata 2010-11-18
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți