Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2021 privind aprobarea indicatorilor financiari actualizați ai obiectivului de investiții „Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău” 2021-04-16
20 / 2021 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” pentru anul 2021 2021-04-16
19 / 2021 privind aprobarea utilizării sumei de 433670 lei din excedentul anilor precedenți 2021-04-16
18 / 2021 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice 2021-04-16
17 / 2021 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 2021-04-16
16 / 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Sărata pe anul 2021 2021-04-16
15 / 2021 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole al comunei Sărata 2021-03-26
14 / 2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, judetul Bacău 2021-03-26
13 / 2021 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional 2021-03-26
12 / 2021 privind constituirea Consiliului Comunitar Conslultativ al comunei Sărata 2021-03-26
11 / 2021 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2021 2021-03-26
10 / 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la terminarea lucrărilor aferenți obiectivului de investiție „Modernizare și extindere Școala cu clasele I-IV, sat Sărata, comuna Sărata” 2021-03-26
9 / 2021 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sărata în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sărata 2021-03-26
8 / 2021 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021 2021-03-26
7 / 2021 privind aprobarea Regulamentului privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea U.A.T. Comuna Sărata 2021-03-26
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți