Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2011 privind aderarea comunei Sarata, judetul Bacau, la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Judetului Bacau 2011-04-29
28 / 2011 privind aprobarea cotizatiei anuale ADIB 2011-04-29
27 / 2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 2011-04-05
26 / 2011 privind actualizarea documentatiei tehnice pentru modificarea cartii funciare pentru suprafata de 1381 mp parte din domeniul public al comunei Sarata 2011-04-05
25 / 2011 privind privind angajamentul de a asigura finantare pentru unele lucrari privind obiectivul Sala de Sport, comuna Sarata, judetul Bacau 2011-04-05
24 / 2011 privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii S.A. a terenului in suprafata de 900 m.p., situat in satul Sarata 2011-04-05
23 / 2011 privind predarea in administrare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a drumurilor comunale si satesti 2011-03-22
17 / 2011 privind participarea comunei Sarata la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national in anul 2011 2011-02-22
22 / 2011 privind necesitatea si oportunitatea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect CONSTRUIRE POD 2011-03-22
16 / 2011 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2011-03-22
19 / 2011 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010 2011-03-22
21 / 2011 privind aprobarea concesionarii pășunii comunale suprafața de 48,35 ha. 2011-03-22
18 / 2011 privind rectificarea bugetului local 2011-03-22
15 / 2011 privind aprobare Studiu de fundamentare 2011-03-22
20 / 2011 privind aprobarea PAAR 2011-03-22
Înapoi